ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем / физкултурен салон на ул. „Кап. Р. Николов “ №103-А / за образователни цели.
Срок на подаване на документите от 14.05.2019 г. до 28.05.19 г. вкл.от 10.00 до 14.00 часа в сграден фонд -филиал на ул.“Кап .Р.Николов “ № 103 -А.

Провеждане на конкурса-

29 .05. 2019 от 14.00 часа в сграден фонд – филиал на ул. „Кап. Р.Николов “ № 103-А .


ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.
Срок на подаване документите от 29.08.2018 г. до 13.09.18 г. в основна сграда на ул. „Шейново “ № 18 от 10.00 до 14.00 часа .
Провеждане на конкурса- 14.09.2018. от 14.00 ч. в ДГ №4


График и дневен ред за родителски срещи – септември 2017

З А П О В Е Д  №  02 /18 . 09.  2017  ГОД.

 

На основание чл.259 от ЗПУО

определям график и дневен ред за родителски срещи

 

I .ГРАФИК

 

група учители Дата час
ОСНОВНА СГРАДА
1. Първа Добрева-Михайлова 26.09- вторник 17.15
2 Първа“А“ Петкова-Донева 03.10.- вторник 17.15
3. Четвърта Тодорова Костова 28.09.-четвъртък 17.15
4. Четвърта „А“ Златарова-Попова 27.09.-сряда 17.15
 

ФИЛИАЛ НА УЛ.“ЦАР СИМЕОН I „

4. Втора Михова-Вълкова 26.09.- вторник 17.15
5 Трета Несторова- Маринова 28.09.-четвъртък 17.15
                                                  ФИЛИАЛ НА УЛ.“КАП.Р. НИКОЛОВ „
7. Първа „Б“ Атанасова – Георгиева  28.09.-четвъртък 17.15
8. Втора „А“ Хотинова – Парушева/зам.Стойчева  26.09.- вторник 17.15
9. Втора „Б“ Иванова -Димитрова/зам.Георгиева 29.09.-петък 17.15
10. Трета“А“ Максимова -Дянкова 20.09.-сряда 17.15

 

II.ДНЕВЕН РЕД

 1.Запознаване с:

1.1.ДОС за съответната възрастова група

1.2.Организация на образователния процес – седм. разпределение и дневен режим

1.3.За първа група– чл.35 от Наредба № 5 /03.06.2016 г.“ В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио “

1.4.Учебни помагала – за трета и четвърта възрастова група

1.5. Запознаване с писмо с изх.№ 9107-221/11.09.2017 г на МОН

1.6. За първа група Запознаване на родителите/настойниците на децата  с  глава четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО  и глава трета- Дейност на обществения съвет и организация на работа  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища . . Избор на двама родители/настойници /основен и резервен член/ за членове на обществения съвет

2.Избор на :

2.1.Родителски актив за първа група

Съгласно ПДДГ :

14.Учителите провеждат планираните в годишния план родителски срещи , съгласно заповед на директора , в която е фиксирана дата , час и  дневен ред .За всяка родителска среща се води  списък на присъстващите родители срещу подпис  и протокол.

14.1. Протокола  се води от родител , избран на първата родителска среща.  Всеки протокол  включва :пореден номер,като  номерацията започва с № 1за всяка учебна година ,дневен ред ,обсъждания ,взети решения.За всяко решение  се прави запис на  брой гласове „за , против ,въздържал се „

Подписана , подпечатана и сканирана заповедта е  изпратена по ел.поща на ЗДУД .

 

 

Директор :/Н.Славчева /……………………….

 


Децата от ЦДГ № 4 участваха в конкурсите „България през моите очи“ и „Моята любима плюшена играчка“

В конкурса „България през моите очи“ участваха рисунки на Пейчо Пламенов Зарифов; Виктория Константинова Терзийска; Елена Владимирова Попова; Катрин Свилен Колева; Мариана Мартинова Керинска.

 

В конкурса „Моята любима плюшена играчка“ участваха рисунки на Белослава Вълчева, Катерина Николова, Анелия Цакова, Радослав Вълчев, Маги Маринова, Виктория Терзийска, Виктория Саркизова, Ралица и Далия Димитрови, Елена Попова, Илиян Максимов, Михаил Кунев, Петър Димотикалиев, Никол Начева, Катрин Колева, Александър Георгиев.

 


Поздрав

Децата от втора „А“ група с учители г-жа Хотинова и г-жа Парушева отправиха към своите родители утринен поздрав за Деня на християнското семейство.

 

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

 


Децата и добрите обноски

Да поставим основата на добрите маниери

Първото място, където децата се запознават с добрите маниери е техният дом. От вашите напътствия и личен пример, децата научават как трябва да се държат с хората и да реагират в различни ситуации. Ето няколко от важните маниери, които е добре да научи вашето малко дете.

Общуването с хората

Компютрите и текстовите съобщения дават възможност на хората да водят дълги разговори на всякакви теми, без реално „да говорят” един с друг. В резултат на тези технологични постижения, ние сме загубили способността си да общуваме лице в лице и като цяло взаимоотношенията ни са доста по-различни сега.

Докато насърчаваме детето си да придобива и трупа опит в използването на мишката и клавиатурата, не трябва да го правим за сметка на основните умения при личното общуване с хората:

 • да поздравява с „добър ден” и „довиждане”;
 • да гледа в очите, докато говори;
 • да изказва благодарност и признателност;
 • да отговаря на зададените му въпроси;
 • да говори с уважение.

Бъдете пример за тези положителни начини на поведение и изисквайте същото и от детето си.

 

„Моля” и „Благодаря”

Тези, познати като „вълшебни думички”, са най-лесната стъпка, от която да започнем, когато учим детето си на добри обноски. Когато имат нужда от нещо, спокойно и учтиво да кажат „Моля” или „Ако обичаш”. Не след дълго, да казва „Моля” ще стане негова втора природа.

Думичката „Благодаря” е също толкова важна. Учете детето си да благодари всеки път, когато получава нещо от друг. Ако няма възможност да го каже лично, помогнете му да го направи по телефона или пък с бележка.

И отново, не забравяйте личния пример: всеки път използвайте важните думи, когато общувате с него: „Моля те, подай ми онази книга” или „Благодаря ти за рисунката”.

 

Обноските на масата

Добрите маниери по време на хранене започват вкъщи. Детето трябва да се упражнява всеки път, когато сяда на масата, за да може да е готово да ги практикува и навън.

Вие не може да го научите, ако не се храните заедно. От там трябва да започнете. Времето на масата със семейството е едно от най-важните и по много други причини, но то е и единствения начин да моделирате правилното поведение и обноски по време на хранене. Ако вашето дете се храни на крак или пред телевизора в хола, то няма как и къде да научи на практика това:

 • да дъвче със затворена уста;
 • да не крещи и пее на висок глас, докато се храни;
 • да не говори с пълна уста:
 • да се храни внимателно и чисто, без да разпилява храната по масата и по дрехите си;
 • да държи правилно приборите;
 • да използва салфетка.

 

„Извинявай” и „Съжалявам”

Когато детето ви нарани или обиди някого или наруши установени правила, трябва да го научите да се извинява. И основата се поставя точно сега, докато децата са на 3-4-годишна възраст.

Това е една област, в която възрастните може спокойно да се учим от децата. Докато ние сме способни да задържаме негативни чувства и се извиняваме все по-трудно и рядко признаваме грешката си, за децата е много лесно да кажат „Извинявай” и да дадат по една целувка за сдобряване.

Приемайте извиненията на децата си без допълнителни изисквания и с благодарност. Нека знаят, че искрено изказаното извинение, винаги подобрява нещата. И вие може да се упражнявате в това. Нека децата ви бъдат свидетели, когато казвате на някого, особено на него, че съжалявате и че сте сбъркали.


Как да научим детето да се облича само

Автор: Радост Николова

Как да събудим интерес у детето за усвояване на това умение

Много често родителите не усещат кога трябва да се откажат от прекомерната опека над своето дете и не забелязват колко смешно изглеждат отстрани, докато се опитват да облекат или обуят поотрасналия си вече наследник. Лесно може да се направи връзката между сегашния готованец и бъдещия егоист, който ще забелязва само собствените си нужди и ще изисква непрекъснато помощта на околните. Но списъкът с недостатъците от свръхопеката на родителите не свършва дотук. Тя може да доведе детето до:

 • Липса на самостоятелност, неспособност да взима решения и да носи отговорност за тях;
 • Забавяне на умственото и физическо развитие, а точно от тях зависят самостоятелните действия с минимална помощ от страна на възрастните;
 • Нежелание на детето да прави каквото и да е – да помага вкъщи, да се труди и т.н., което го прави кръшкач и лентяй.

За да не допуснете подобно развитие на събитията, започнете с дребните неща – например да научите детето само да се облича. Едно тригодишно дете може напълно самостоятелно да се приготви за разходка, с минимална помощ от възрастните при закопчаване на копчетата или завързване на връзките на обувките. Естествено, на този етап трябва да се вземат предвид и проблемите, които могат да възникнат в процеса на обучение.

Защо децата не обичат да се обличат

Много често приготвянето за разходка е съпроводено със скандали и продължителни опити да се усмири пищящото хлапе, което категорично отказва да се облече. Не всички родители разбират какво всъщност става с детето им в този момент. А причините за такова поведение могат да бъдат много прости:

 • Твърде неудобни връхни дрехи, които причиняват дискомфорт на детето по време на игра;
 • Рязка промяна в политиката на възпитание в опит да се научи детето на самостоятелност – вчера мама е обличала изцяло детето, а днес му връчва палтото и ботушите с претенции това да стане бързо, без нейната помощ;
 • Твърде голямо количество дрехи, които просто плашат детето заради продължителността на обличането им.

С детските капризи по време на обличане вие можете и трябва да се преборите. Започнете с откриването и отстраняването на причината, която предизвиква сълзите. Може би трябва да купите нови, по-удобни дрешки или да отпуснете старите? На второ място ще се наложи да се откажете от елемента на спешност, когато учите детето да се облича самостоятелно. Показвайте му бавно и търпеливо всички етапи и контролирайте тяхното изпълнение. Трето, намерете добра мотивация, за да повишите интереса на детето – например да му обясните, че умението да се облича самостоятелно е признак за неговото порастване и че неговите приятели може би още не умеят да го правят и разчитат на помощта на възрастните. Желанието да порасне по-бързо и да се отличи от приятелите си със своите умения кара детето бързо да се научи да се справя с копчетата и връзките, отказвайки помощта на родителите си.

Как да научим детето да се облича самостоятелно и бързо

Ако детето ви вече е навършило три години, не отлагайте повече обучението му за самостоятелно обличане. На помощ могат да ви се притекат психолозите и техните съвети:

 • Приготвяйте всички дрехи за излизане от предната вечер, за да не се налага сутринта да търсите като обезумели потъналата вдън земя дреха или обувка;
 • Въздържайте се да се втурнете на помощ при всяко затруднение, което детето изпитва, докато се учи да се облича – оставете го да се справи само с това, което може, и само след неговата молба към вас завършете започнатото;
 • Сами давайте пример как трябва човек да се облича бързо и правилно – действайте в синхрон с детето, за да го научите не само на самостоятелност, но и да му покажете на практика последователността на действията;
 • Откажете се от дрехите с голямо количество връзки, копчета и ципове, с които детето още не може да се справи. Наблегнете на тези, които нямат нужда от закопчаване;
 • А ако има копчета – нека бъдат по-големи и с размери, които съответстват на големината на детските ръчички;
 • Използвайте играчки, когато учите детето да се облича – нека то започне да се упражнява първо на любимото мече или кукла. Може би ще се наложи да им ушиете комплект дрешки или да купите готови от магазина;
 • Заинтригувайте детето чрез устройването на състезание – предложете му да се надпреварвате кой първи ще се облече (и умишлено забавете своите действия, за да може то да почувства вкуса на победата);
 • Непременно похвалете детето при всеки опит да се облече само. Даже и да е разменило обувките си или да е пропуснало някое копче на дрехата, не го критикувайте и засрамвайте, а поощрете стремежа му към самостоятелност, като тактично подсказвате грешките му и му помагате да ги поправи.

Азбука на безопасното движение

Какво трябва да се прави

 1. Придвижвай се по пешеходните зони (тротоари, паркове, градинки) без да навлизаш в уличното платно.
 2. По тротоара се движи възможно най-близо до сградите!
 3. Бъди много внимателен при наличието на дворове и гаражи, откъдето могат да влизат или излизат превозни средства.
 4. Спирай до бордюра винаги преди да пресечеш улицата. Това е знакът „стоп“ за пешеходците.
 5. Когато пресичаш при светофар, изчакай на тротоара, без да слизаш на уличното платно, докато не светне зелено.
 6. Пресичай винаги на зелен светофар, но само след като си се уверил, че превозните средства са спрели.
 7. Пресичай по пешеходната пътека, само след като си показал на шофьора на приближаващото превозно средство намерението си. След като той спре, се огледай още веднъж в двете посоки.
 8. Преди пресичане на улицата се огледай в двете посоки – първо наляво, след това надясно и после пак наляво. Ако не идват превозни средства, премини!
 9. Пресичай уличното платно по най-късия път или по права линия.
 10. Пресичай бързо уличното платно, но без да тичаш.
 11. Когато има подлези и надлези за пешеходци, ги използвай! Те са построени, за да бъде пресичането на улицата най-безопасно.
 12. Остави свободно уличното платно, когато преминават специалните автомобили с включени светлини и звукови сигнали (линейки, пожарни коли, полицейски коли).
 13. Обличай светли дрехи, когато се придвижваш в мъгла, дъжд, мрак. Тка ще бъдеш забелязан от водачите на превозните средства. В случай, че си облечен в тъмни дрехи, задължително трябва да носиш светлоотражателни елементи и джобно фенерче.
 14. Когато се придвижваш с ролери или кънки по тротоара, се движи с бързината на нормалния ход на остналите.
 15. Карай уредите на колела само с предпазни каски, налакътници и наколенки.
 16. Сядай на задната седалка на автомобила. Там е по-безопасно.
 17. Използвай предпазните колани в автомобила. Те ще те предпазят да не полетиш при внезапно спиране и да не се нараниш.
 18. Качвай се в автомобила и слизай от него само откъм страната на тротоара.
 19. Ако няма свободни седалки в автобуса, където да седнеш, се хвани добре за облегалките или за лостовете. Така няма да паднеш в случай на внезапно спиране.
 20. Ако пътуваш седнал, отстъпи мястото си на инвалиди, възрстни хора и бременни жени.

Какво не трябва да се прави

 1. Не се движи по бордюра или много близо до него.
 2. Не навлизай в уличното платно!
 3. Не води със себе си свободно пуснати животни – кучета и котки. Може да бъдат блъснати от кола или да предизвикат произшествие.
 4. Не пресичай на червен светофар, дори да няма движение на превозни средства по пътното платно!
 5. Не пресичай встрани от пешеходните пътеки!
 6. Не пресичай на места, където дървета, сгради и други предмети пречат на шофьорите да те забележат!
 7. Не излизай измежду спрели автомобили на пътя, преди да си се огледал в двете посоки!
 8. Не пресичай пътното платно тичешком, нито докато играеш или говориш с някого!
 9. Не прескачай оградите и не пресичай на забранени места!
 10. Не скачай на платното, без да се огледаш, когато там е попаднала топката ти.
 11. Не се придвижвай по шосето с кънки, ролери, скейтборд или тротинетка. Може да се плъзнеш под гумите на движещ се автомобил.
 12. Когато си с кънки, ролери, скейтборд, тротинетка или велосипед, не се дръж за превозно средство, което да те тегли. Това би било много опасно.
 13. Не карай повреден велосипед!
 14. Не слагай на главата си каска, шапка или качулка, която не ти е по мярка. Може да ти попречи да чуваш и виждаш.
 15. Не карай ролери на оживени места! Може да се случи неприятен сблъсък с пешеходец.
 16. Когато пътуваш в автомобил, не изваждай ръцете си и не показвай главата си през прозореца! Може да пострадаш.
 17. Не изхвърляй отпадъци през прозорците на автомобила! Може да попаднат върху стъклото на колата, движеща се зад вашата, и д предизвикаш пътнотранспортно произшествие.
 18. Не се дръж за дръжките на вратата на автомобила и не си играй с тях! Вратата може да се отвори и ти да изпаднеш на пътя.
 19. Не викай в автомобила или в автобуса. Отклоняваш вниманието на шофьора.
 20. Не слизай и не се качвай в автомобила откъм уличното платно! Може да предизвикаш произшествие. Шофьорът на минаващия покрай теб автомобил може да те блъсне или да реагира спонтанно, да напраяи рязък завой вляво, за да избегне удара с теб и поради това да се блъсне в други превозни средства или пешеходци.
 21. Когато чакаш на автобусна спирка, не излизай на уличното платно!
 22. Когато спре автобусът, не се блъскай при слизане и качване! С това забавяш движението.
 23. Не се качвай в автобуса с кънки или ролери на краката. При внезапно спиране ще се подхлъзнеш и може да се нараниш.
 24. Не яж закуски и сладолед в автобуса. Може да изцапаш другите пътници или седалките.
 25. Не пресичай улицата пред спрял автобус! Шофьорите на изпреварващите го автомобили може да не те забележат и да те блъснат.

24 МАЙ

Във сребърна рамка,

окичена с цвете,

на двамата братя

блестят ликовете!

 

Кирил и Методий!

О, братя славяни,

към слънце ни водите

от слънце огряни!

 

Борци мълчаливи

със воля сурова,

дарихте ни живо

и огнено слово!

 

Трептят знаменцата

във детските длани,

днес празник е личен

на всички славяни!

Веса Паспалеева